Новини

21.7.2010 г.Приети са мерки за оптимизация на държавната администрация

Категория: Правителствени
21.7.2010 г.Холдингов фонд ще бъде създаден за устойчиви инвестиции в градските райони

Категория: Правителствени
21.7.2010 г.Създава се дирекция "Специализирани полицейски сили" към главна дирекция „Охранителна полиция”

Категория: Правителствени
16.7.2010 г.Нови стандарти за хляба

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
14.7.2010 г.Правителството намалява таксите за обучение в четири университета

Категория: Правителствени
14.7.2010 г.Намалява щатната численост на ИА "Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи"

Категория: Правителствени
14.7.2010 г.Приета е програма за гарантиране на правата на децата с увреждания

Категория: Правителствени
13.7.2010 г.Оценка за съответствие на Оперативна програма "Рибарство"

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
13.7.2010 г.Ожънати са 6.69% от засетите с пшеница площи

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
13.7.2010 г.Публикувани са изискванията за кандидатстване по схема на Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Обяви