Новини

30.6.2010 г.Правителството одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.Правителството прие отчета за 2009г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.Правителството одобри доклада за състоянието и опазването на околната среда през 2008 година

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.Сътрудничество в областта на спорта между България и Македония

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.Правителството е включило 68 законопроекта в законодателната програма за 2010г.

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.Стратегия за децентрализация бешще одобрена от Министерския съвет

Категория: Правителствени
30.6.2010 г.България ще участва в многонационален проект във връзка с реформа в държавната администрация

Категория: Правителствени
29.6.2010 г.Работен семинар по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Образование
29.6.2010 г.Отвориха ценовите оферти за третия метродиаметър

Категория: Транспорт
25.6.2010 г.Енергийна стратегия на България до 2020г. беше представена на Правителството

Категория: Икономика