Новини

14.4.2010 г.Министерският съвет прие постановление за оптимизиране на разходите по републиканския бюджет

Категория: Анализи
14.4.2010 г.България ще сътрудничи с Молдова и Грузия в областта на информационните технологии

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.България и Грузия договарят сътрудничество в областта на културата

Категория: Анализи
13.4.2010 г.До средата на 2012 г. ще бъде изграден новият български Съвременен музеен център в София

Категория: Култура
8.4.2010 г.Проекти по Програмата за развитие на селските райони ще се приемат отново през яни 2010г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
7.4.2010 г.Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между България и Китай

Категория: Правителствени
7.4.2010 г.България има стратегия за развитие на транспортната система за периода до 2020 г.

Категория: Правителствени
7.4.2010 г.Правителството утвърди Споразумението за откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт

Категория: Правителствени
7.4.2010 г.Меморандум за разбирателство между България и Хърватия

Категория: Правителствени
7.4.2010 г.Подписан e договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство”

Категория: Земеделие и развитие на селските райони