Новини

19.4.2010 г.22 млн. лв. са предвидени по новите три процедури по ОПАК

Категория: Държавна администрация
14.4.2010 г.България ще получи близо 7,6 млн. за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Правителството одобри Национална програма за закрила на детето за 2010 г.

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Правителството намалява с 15% държавната субсидия за политическите партии

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Правителството одобри промени в четири закона, с които затяга финансовата дисциплина

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Оперативна програма „Транспорт” ще предостави безвъзмездна финансова помощ за автомагистрала Тракия

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Функциите на министъра по управление на средствата от ЕС бяха отразени с промени в УП на МС

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Предвижда се 5 части от ЖП гари да бъдат отдадени на концесия

Категория: Правителствени
14.4.2010 г.Правителството актуализира Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили

Категория: Правителствени