Новини

21.4.2010 г.Средносрочните прогнози на метеоролозите ще бъдат по точни

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Нов класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерство на отбраната

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Приети са Наредба за медицинската експертиза и Правилник за устойството и организацията на работа

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Правителството отменя двойния размер на таксите за визи до три дни преди пътуването

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.МС преобразува дирекция „Европейски фондове и международни проекти”

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Правителството одобри мерки за стабилизиране на населението в дългосрочен план

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Нови стимули за бизнеса

Категория: Правителствени
21.4.2010 г.Актуализирана е методологията за анализ на проекти, финансирани Кохезионния фонд и ЕФРР

Категория: Правителствени
20.4.2010 г.По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са одобрени първите проекти

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
20.4.2010 г.Днес стартира кампанията "Българското училище през ХХІ век"

Категория: Образование