Новини

29.1.2010 г.Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Регионално развитие
28.1.2010 г.МС прие Конвергентната програма на България до 2012 г.

Категория: Икономика
27.1.2010 г.Пилотно стартира правителствената платформа за е-услуги

Категория: Иновации
21.1.2010 г.Отворена процедура по ОП "Административен капацитет"

Категория: Анализи
20.1.2010 г.Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Германия и България

Категория: Правителствени
20.1.2010 г.Всички общини ще могат да искат авансово плащане от 50% по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
20.1.2010 г.Блокадата на гръцката граница носи загуби

Категория: Правителствени
20.1.2010 г.МС прецизира правилата за допустимост на разходите по ОП „Транспорт”

Категория: Правителствени
20.1.2010 г.„БДЖ” ЕАД ще емитира акции на стойност 24 млн. лв.

Категория: Правителствени
20.1.2010 г.Правителството одобри кандидатурата на Кристалина Георгиева за член на ЕК

Категория: Правителствени