Новини

26.6.2009 г.МС прие Стратегия за управление на държавния дълг за 2009-2011 г.

Категория: Анализи
25.6.2009 г.Над 27 млрд. лв. са приходите в републиканския бюджет през 2008 г.

Категория: Финанси
25.6.2009 г.В Изпълнителната агенция по лекарствата се въвежда системата „едно гише”

Категория: Правителствени
24.6.2009 г.ЕЦБ отпусна на банките 442 млрд. евро заеми

Категория: Икономика
24.6.2009 г.Администрацията в стремеж към създаване на по-ясни и приложими нормативни документи

Категория: Правителствени
24.6.2009 г.Ще представят стартирането на нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Възможности
19.6.2009 г.ЕК разреши подписването на нови договори по ОП „Регионално развитие” и „Транспорт”

Категория: Транспорт
17.6.2009 г.МС одобри методология за анализ разходи-ползи при усвояването на средствата от ЕС

Категория: Правителствени
17.6.2009 г.С 10% се намаляват таксите за ползване на дървесина от държавния горски фонд

Категория: Правителствени
17.6.2009 г.Равнището на безработица през м. май е 7,08%

Категория: Анализи