Новини

5.11.2009 г.Приходите превишават разходите през октомрви

Категория: Финанси
4.11.2009 г.Правителството прие управленската си програма 2009 - 2013 г.

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Нов Устройствен правилник оптимизира структурата на МИЕТ

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Намаляване на административната тежест с 20% до 2012г.

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Правителството одобри изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Оптимизират Агенция "Митници"

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Одобрен е нов Устойствен правилник на МЗХ

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Намалява се числеността на администрацията в МРРБ с 12%

Категория: Правителствени
4.11.2009 г.Приета е Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2010-2020 г.

Категория: Правителствени