Новини

31.7.2008 г.МРРБ откри схема за междурегионално сътрудничество

Категория: Възможности
24.7.2008 г.МТСП започва информационна кампания по проект по програма ФАР

Категория: Възможности
24.7.2008 г.Шест българо-фламандски проекта на стойност 410 000 евро ще бъдат финансирани

Категория: Възможности
22.7.2008 г.Фалшиви банкноти в обръщение

Категория: Финанси
21.7.2008 г.МТСП стартира блог www.socialni.bg

Категория: Социална политика и заетост
21.7.2008 г.През юни безработицата падна под 6%

Категория: Анализи
21.7.2008 г.Заседава комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция

Категория: Регионално развитие
14.7.2008 г.15 кандидати подписват договори за безвъзмездно финансиране по ОПРР

Категория: Възможности
14.7.2008 г.НСИ отчете дефлация 0.2% за месец юни

Категория: Анализи
9.7.2008 г.Днес ще бъдат обявени новите одобрени за финансиране проекти по ОПАК

Категория: Възможности