Новини

31.3.2008 г.



Изготвен е проект на нов Закон за защита на конкуренцията

Категория: Икономика
31.3.2008 г.



194 проекта са одобрени по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности
31.3.2008 г.



Обществено обсъждане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Категория: Телекомуникации и информационно общество
24.3.2008 г.



Провеждане на форум за по-добро регулиране

Категория: Икономика
23.3.2008 г.



Представяне на новосъздадения Български институт за външна търговия

Категория: Икономика
21.3.2008 г.



Открити са горещи денонощни телефони за български граждани при проблеми в Сърбия

Категория: Правителствени
21.3.2008 г.



България ратифицира Лисабонския договор

Категория: Европейски въпроси
20.3.2008 г.



Предстои провеждането на информационен ден за програма "Интелигентна Енергия - Европа ІІ"

Категория: Възможности
20.3.2008 г.



Одобрен е план за подобряване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение

Категория: Правителствени
20.3.2008 г.



Правителството прие план за модернизация на въоръжените сили

Категория: Правителствени