Новини

30.10.2008 г.Министерският съвет одобри Национална стратегия за учене през целия живот

Категория: Образование
30.10.2008 г.През 2009 г. с държавни заеми и гаранции ще стартира реализирането на 5 проекта.

Категория: Правителствени
30.10.2008 г.НЗОК ще извърши през 2009 г. здравноосигурителни плащания за над 1,7 млрд. лв. – със 17.5% повече от т. г.

Категория: Здраве
30.10.2008 г.Стартират нови процедури по ОПАК за държавната администрация и за съдебната система

Категория: Възможности
30.10.2008 г.Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Категория: Анализи
30.10.2008 г.Държавата ще гарантира влогове до 100 000 лева

Категория: Финанси
16.10.2008 г.Открита е процедура по ОП „Конкурентоспособност”

Категория: Възможности
16.10.2008 г.Запазва се трайната тенденция на спад на безработицата в страната

Категория: Социална политика и заетост
13.10.2008 г.Инфлацията за септември е 1.1%

Категория: Анализи
13.10.2008 г.МРРБ обявява покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”

Категория: Регионално развитие