Новини

11.3.2020 г.Приключване на процеса на регистрация за участие в процедурата за избор на членове на СРГО 2020

Категория: Възможности
20.2.2020 г.Покана за участие в процедурата за избор на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Възможности
12.2.2020 г.С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности
10.2.2020 г.Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности
6.1.2020 г.Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г

Категория: Възможности
6.1.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2019 г.Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
29.11.2019 г.Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Категория: Държавна администрация
22.11.2019 г.Кръгла маса с В2В – „Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020”

Категория: Бизнес среда
19.11.2019 г.Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
  ...