Новини

12.6.2012 г.Публикуван е отчетът на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост
16.5.2012 г.За повишаване качеството на човешкия капитал са заделени 40% от бюджета на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Категория: Социална политика и заетост
9.5.2012 г.Пет организации на и за хора с увреждания са признати за представителни на национално равнище

Категория: Социална политика и заетост
5.4.2012 г.Община Правец ще създаде дневни центрове за деца с увреждания върху имот, предоставен от държавата

Категория: Социална политика и заетост
28.3.2012 г.Приета е националната програма за 2012 г. за превенция и защита от домашно насилие

Категория: Социална политика и заетост
14.3.2012 г.България и Канада регламентират взаимното изплащане на пенсии

Категория: Социална политика и заетост
26.1.2012 г.Парламентът ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания

Категория: Социална политика и заетост
25.11.2011 г.Глоба за работещите без трудов договор предвиждат промени в Кодекса на труда

Категория: Социална политика и заетост
14.11.2011 г.Владислав Горанов: Необходимо е повишаване на пенсионната възраст

Категория: Социална политика и заетост
14.11.2011 г.Представяне на проекта на Национална стратегия за интегриране на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост