Новини

29.4.2021 г.По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и КАО

Категория: Държавна администрация
9.4.2021 г.Публикуван е Годишният доклад за извършването на оценка на въздействието в България за 2020 г.

Категория: Държавна администрация
17.2.2021 г.Българите в чужбина могат да подават заявления за български лични документи през интернет без КЕП

Категория: Държавна администрация
3.2.2021 г.САР одобри образец на Доклад за последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
22.12.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2020 г.Министерският съвет одобри Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
1.10.2020 г.Обнародвани са промени в Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
14.9.2020 г.САР одобри документи, свързани с оценка на въздействието и алтернативни регулаторни подходи

Категория: Държавна администрация
5.8.2020 г.Резултати от дейност 3 на проект Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението

Категория: Държавна администрация
8.7.2020 г.Правителството одобри отчет за изпълнението на пакет мерки за намаляване на административната тежест

Категория: Държавна администрация
  ...