Новини

7.3.2012 г.Одобрена е позицията на България за заседанието на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

Категория: Околна среда
21.12.2011 г.В присъствието на премиера Бойко Борисов в МОСВ ще бъдат подписани три договора за проекти по ОПОС

Категория: Околна среда
23.11.2011 г.Инвестицията в енергийно ефективно осветление е с висока норма на възвращаемост

Категория: Околна среда
16.11.2011 г.Български гори

Категория: Околна среда
5.7.2011 г.Европейската комисия одобри първата фаза на проекта за отпадъците на София

Категория: Околна среда
1.7.2011 г.Правителството предлага нов закон за управление на отпадъците

Категория: Околна среда
11.5.2011 г.Приет е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г.

Категория: Околна среда
14.10.2010 г.Стартира проверка "Пушек"

Категория: Околна среда
26.8.2010 г.24 млн. лв. са били изплатени по Оперативна програма "Околна среда" през тази седмица

Категория: Околна среда
15.3.2010 г.Стартират се обучения по Оперативна прогрма "Околна среда"

Категория: Околна среда