Новини

3.6.2022 г.Дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС обявява места за стажанти в периода юли-октомври

Категория: Възможности
29.10.2021 г.Седем e-услуги за изборите на 14 ноември 2021 г. са публикувани на Портала egov.bg

Категория: Възможности
30.6.2020 г.Съобщение

Категория: Възможности
3.6.2020 г.Публикация на основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СРГО

Категория: Възможности
18.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Категория: Възможности
13.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за гласуване за членове на съвета

Категория: Възможности
27.4.2020 г.Покана от Комисията за провеждане на процедурата за избор на СРГО за гласуване на членове на Съвета

Категория: Възможности
16.4.2020 г.Обявление на Комисията във връзка с Продължаване на процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
24.3.2020 г.Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

Категория: Възможности
20.3.2020 г.Публикувани са списъците с организациите, участващи в процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
  ...