Новини

3.4.2017 г.Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

3.4.2017 г.Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ”

31.3.2017 г.МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 1 062,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ МАРТ 2017 г.

31.3.2017 г.ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 28.02.2017 г.

31.3.2017 г.ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ФЕВРУАРИ

31.3.2017 г.Четвъртата индустриална революция вече предизвиква промяна в начина, по който функционира икономикат...

31.3.2017 г.Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" са 831 млн. евро

11.3.2017 г.Вицепремиерът Крумова: България ще бъде активен участник в дебатите за бъдещето на Европа

10.3.2017 г.Вицепремиерът Малина Крумова ще открие инициативата „Лагер за иновации – Sofia Innovation Camp 2017"

10.3.2017 г.Одобрени са концепциите на 52 общини за изпълнение на интегрирани мерки за приобщаване на уязвими гр...

  ...