Новини

30.11.2016 г.Осигурени са 1 млрд. лв. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

30.11.2016 г.Осигурени са 1 млрд. лв. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

30.11.2016 г.Предлага се премахване на отработването в събота

30.11.2016 г.Предлага се премахване на отработването в събота

30.11.2016 г.Удължават се концесионните договори за добив от находищата „Малък Гайтановец“ и „Чала“

30.11.2016 г.Удължават се концесионните договори за добив от находищата „Малък Гайтановец“ и „Чала“

30.11.2016 г.Осигурени са средства за достъп на научните организации до електронните бази данни на издателство „Елзевиер”

30.11.2016 г.Осигурени са средства за достъп на научните организации до електронните бази данни на издателство „Елзевиер”

30.11.2016 г.Правителството предостави 6 млн. лв. на Столична община за доизграждането на разширението на бул. „Черни връх“

30.11.2016 г.Правителството предостави 6 млн. лв. на Столична община за доизграждането на разширението на бул. „Черни връх“

  ... ...