Новини

30.11.2016 г.Укрепен е капацитетът на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

30.11.2016 г.Укрепен е капацитетът на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

30.11.2016 г.Одобрен е анекс към договора за заем между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

30.11.2016 г.Одобрен е анекс към договора за заем между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

30.11.2016 г.48 деца ще получат персонални пенсии

30.11.2016 г.48 деца ще получат персонални пенсии

30.11.2016 г.Отпускат се 289 928 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните

30.11.2016 г.„СКМ Порт Видин“ АД е определен за концесионер на пристанищен терминал Видин-юг

30.11.2016 г.Отпускат се 289 928 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните

30.11.2016 г.„СКМ Порт Видин“ АД е определен за концесионер на пристанищен терминал Видин-юг

  ... ...