Новини

30.11.2016 г.Правителството ще изпълни шест решения на ЕСПЧ

30.11.2016 г.Правителството ще изпълни шест решения на ЕСПЧ

30.11.2016 г.Нова пътна отсечка е включена в списъка на общинските пътища в община Неделино

30.11.2016 г.Нова пътна отсечка е включена в списъка на общинските пътища в община Неделино

30.11.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан

30.11.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан

30.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

30.11.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за сътрудничество между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм

30.11.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за сътрудничество между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм

30.11.2016 г.Одобрени са резултатите от Шестнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия

  ... ...