Новини

23.6.2017 г.ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПР...

8.6.2017 г.Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

3.6.2017 г.FITCH RATINGS ПОВИШИ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ОТ СТАБИЛНА НА ПОЛОЖИТЕЛНА

1.6.2017 г.ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОДОБРЯВАТ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014-2020 Г.

31.5.2017 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЩЕ КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ЕВРОЗОНАТА, КОГАТО СМЕ ГОТОВИ

27.5.2017 г.MOODY’S ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ BAA2 СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА

19.5.2017 г.Раднево е вече с нова пречиствателна станция

19.5.2017 г.Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

17.5.2017 г.ПУБЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИ ФМФИБ ОТВОРИ ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

16.5.2017 г.Сключени са 20 договора за над 602 млн. лева в сектор „Води“ по ОПОС

  ... ...