Новини

14.4.2008 г.Европейската комисия приветства новата директива за чистотата на въздуха

Категория: Здраве
14.4.2008 г.Обявен е краен срок за приемане на проекти по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности
14.4.2008 г.НСИ публикува нови данни за инфлацията

Категория: Икономика
2.4.2008 г.България има възможността да инвестира средства на ЕС за осигуряване на по-здравословно хранене на децата и учениците

Категория: Здраве
2.4.2008 г.Приета е Стратегия за развитие на Националната статистическа система на България

Категория: Правителствени
31.3.2008 г.Изготвен е проект на нов Закон за защита на конкуренцията

Категория: Икономика
31.3.2008 г.194 проекта са одобрени по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности
31.3.2008 г.Обществено обсъждане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Категория: Телекомуникации и информационно общество
24.3.2008 г.Провеждане на форум за по-добро регулиране

Категория: Икономика
23.3.2008 г.Представяне на новосъздадения Български институт за външна търговия

Категория: Икономика
  ...