Новини

15.12.2023 г.Устойчиво нараства броят на заявленията за достъп до обществена информация на електронната платформа

Категория: Държавна администрация
13.12.2023 г.Най-масово използваните административни услуги са на общинските администрации, МВР, НАП, НОИ и НЗОК

Категория: Държавна администрация
24.11.2023 г.Разширяват се възможностите за студентски стаж в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
14.7.2023 г.Вицепремиерът Мария Габриел е определена за председател на Съвета за административната реформа

Категория: Държавна администрация
12.7.2023 г.Удостоверение за наследници няма да се изисква пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите

Категория: Държавна администрация
17.5.2023 г.Съветът за административната реформа одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
5.4.2023 г.Представен е доклад „Икономически преглед на България“ на ОИСР

Категория: България в ОИСР
21.11.2022 г.Правителството одобри Първоначалния меморандум на РБ относно процеса по присъединяване към ОИСР

Категория: България в ОИСР
21.11.2022 г.МИИ стартира анкета за готовността на малките и средни предприятия за въвеждане на еврото

Категория: Бизнес среда
25.10.2022 г.Публикувано е Решение на Министерския съвет относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР
  ...