Новини

12.10.2021 г.Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Усъвършенстване на концесионната политика“

Категория: Държавна администрация
30.9.2021 г.Обновена е публикацията, съдържаща практика на КС и ВАС отосно ЗНА след промените от 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
10.8.2021 г.Разработени са модели на вътрешни правила и Наръчник за приложението на ЗДОИ

Категория: Държавна администрация
14.6.2021 г.Публикувана е последваща ОВ на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Категория: Оценка на въздействието
29.4.2021 г.По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и КАО

Категория: Държавна администрация
9.4.2021 г.Комитетът за регулаторен контрол към Европейската комисия публикува доклада си за 2020 г.

Категория: Европейски въпроси
9.4.2021 г.Публикуван е Годишният доклад за извършването на оценка на въздействието в България за 2020 г.

Категория: Държавна администрация
17.2.2021 г.Българите в чужбина могат да подават заявления за български лични документи през интернет без КЕП

Категория: Държавна администрация
3.2.2021 г.САР одобри образец на Доклад за последваща оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
22.12.2020 г.Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
  ...