Новини

17.5.2023 г.Съветът за административната реформа одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
5.4.2023 г.Представен е доклад „Икономически преглед на България“ на ОИСР

Категория: България в ОИСР
21.11.2022 г.Правителството одобри Първоначалния меморандум на РБ относно процеса по присъединяване към ОИСР

Категория: България в ОИСР
21.11.2022 г.МИИ стартира анкета за готовността на малките и средни предприятия за въвеждане на еврото

Категория: Бизнес среда
25.10.2022 г.Публикувано е Решение на Министерския съвет относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР
2.9.2022 г.Вицепремиерът Атанас Пеканов ще ръководи Съвета за развитие на гражданското общество

Категория: Правителствени
14.7.2022 г.Определена е Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР

Категория: България в ОИСР
14.7.2022 г.Правителството прие Постановление относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР
14.7.2022 г.80 000 лв. за инициативи, свързани с към процеса на присъединяване на България към ОИСР

Категория: Анализи
14.7.2022 г.Полярните изследвания в Арктика и Антарктика започват с 3,5 млн. лв.

Категория: Анализи
  ...