Днес обществото решава

Тема : За или Против конвенцията!
Катя Г. 08 април 2019 г. 20:23:42 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 8.4.2019 г.
Против Стратегията съм, защото не подкрепям насилственото отнемане на децата от родителите им, което тя поощрява. Това действие ще бъде пагубно за детето, което насилствено е отнето от майка му и баща му. Детето е щастие за семейството си. Много семейства с години се подлагат на лечение, за да се сдобият с рожба. Жестоко и нечовешко е да се отвличат децата от семействата им. Родителите трябва да бъдат стимулирани и подкрепяни от държавата, за да могат да се грижат за децата си. Препоръчвам правителството и институциите да работят за съхраняване на традиционното семейство.