Днес обществото решава

Тема : Заглавие на темата
Roby6 01 март 2018 г. 15:32:06 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.3.2018 г.
Да изискването за дневни светлини е привнесено необосновано и без ноебходимия анализ и обсъждане от държави с коренно различен климат. В западна Европа дори през лятото броят на слънчевите дни е в пъти по-малък от този в югоисточна Европа. Затова и в нашите южни съседки това изискване не се прилага. А че излишното използване на светлини през слънчевото българско лято натоварва семейния бюджет и има отрицателни последици върху чистотата не въздуха е повече от ясно.
Тема : Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?
Roby6 01 март 2018 г. 15:25:56 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.3.2018 г.
Разбира се че КТ на хартиен носител е излишен. При положение че всеки има електронно досие и при достигане на минимума точки се отнема СУМПС. КТ е отживелица от минал век.
Тема : Закон за чужденците
Roby6 01 март 2018 г. 15:11:22 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.3.2018 г.
Действително руските граждани пребиваващи в Булгария на основание разрешение за продължително пребиваване имат само положително влияние върху местната икономика. Повечето са млади семейства с деца. Работят, плащат местни данъци и такси, добри членове на обществото са. Дацата много бързо се социализират в българските училища, обикновенно са отлични, амбициозни ученици. повечето свързват бъдещето си с България. При настоящата демографска тенденция родината ни ще има само ползи от приобщаването на такива перспективни млади семейства. Аз бих помислил по-скоро за улесняване, а не за утежняване на административните процедури и изисквания за предоставяне на разрешение за пребиваване.