Днес обществото решава

Тема : Финансов регултор
Tzekov 24 юни 2015 г. 09:25:19 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 24.6.2015 г.
Бих отбелязал, че трябва да се прави разлика функцията на регулатора (като БНБ и КФН) и защитата на потребителите. Мандатът на БНБ е да защитава интересите на вложителите и в по-общ план - финансовата стабилност, докато функцията по защита на интересите на потребителите е на КФН. Друг е въпросът, че последната няма административен капацитет. Финансовият омбудсман също не е панацея, ако не няма ясни правила и кадрова обезпеченост. И най-важното - отговорност, трябва да падне безконтролната независимост. Вижте тук -http://economix.bg/monopoli