Днес обществото решава

Тема : премахнете Удостоверение за наследници
asene 22 юни 2017 г. 10:11:30 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Уважаеми Коментатори, Не е ли време след махане на 12 удостоверения в държавата ни да се премахне и Удостоверение за наследници. Въпросното Удостоверение се издава след електронна справка от НБД "Население", като за починалите след 20.05.2011г. то е автоматично генериращо се след като дадено лице почине, а за починалите преди това с издаден ЕГН има и малко ръчна работа, но в последствие има код за съхранение в НБД "Население". Удостоверението служи след това пред НОИ за наследствена пенсия или вдовишка добавка, звена Общински приходи за подаване на декларации по Данък наследство или чл. 14 от ЗМДТ, КАТ за пререгистрация на кола, Кадастър - за скици на наследствени имоти, нотариуси за сделки с наследствени имоти, банки - за теглене на онаследени спестявания, комунални фирми - за смяна на партиди за доставки на ток, вода, газ. Може всички тези държавни структури и фирми да го изискват по електронен път, особено за лицата починали след 20.05.2011г.
Тема : Улеснение при плащане на местни данъци и такси
asene 09 юни 2017 г. 20:23:11 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Уважаеми Дами и Господа, Предлагам на Вашето внимание нова тема: Улеснение при плащането на местни данъци и такси. Предложението ми е от Министерство на финансите да въведат нов "вид плащане" от раздел Местни данъци и такси, от вида"44ХХХХ" при бюджетните плащания с работното заглавие "Заплащане на всички задължения за местни данъци и такси от едно данъчно задължено лице към една община". Целта е намаляване на таксите, които се дължат на банки при банкови преводи или на системи за разплащания при заплащане на местни данъци и такси към общините в България и намаляване на административната тежест при данъчно издължаване. Много често едно данъчно задължено лице има 2-3 имота в една община, която е отдалечена от неговото местоживеене и единствения начин за плащане на задълженията е да ги преведе в срок по банков път, с пощенски запис или да ги плати в каса на система за разплащания. Тези задължения са от порядъка на 1-2-3лв., а ако имотите са 3 (много често наследствени идеални части от стари къщи или парцели) лицето трябва да попълни 6 платежни нареждания, съответно за ДНИ и ТБО за всеки имот и да плати 6 такси за 6 преводни нареждания. С новия вид плащане ще може да се преведе с един кредитен превод цялата сума на задълженията на даденото лице към съответната община, а служителите от отделите Общински приходи ще трябва да погасят всички задължения, след получаване на превода по сметката на общината. В случай, че сумата по даден постъпил превод не е достатъчна за пълно издължаване ще може да се покриват задълженията по реда на тяхното възникване, а при едновременно възникване може да се погасяват в поредността от кодовете "вид плащане" - 442100, 442200,442300 и т.н. Поздрави, Асен Михалков
Тема : Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?
asene 29 септември 2015 г. 23:07:08 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 2
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Не считате ли, че е време да се премахнат контролните талони към СУМПС? Това е отживял документ, за който всеки водач трябва да плати такса 2 лв. + евентуални банкови разноски и не представлява нищо смислено във века на електронизацията. Ако даден водач е заснет с камера, то не му се изисква КТ, а директно му се изпраща снимката, ако е наказан с глоба по фиш пак не му се отнема талона, само ако има акт трябва да ходи всеки месец до КАТ, но дори и да е без КТ при нарушение в акта се описва негов личен документ, не само данни от КТ. Ако водач се движи без КТ, само с акт, не полицаят, който ти съставя акта определя глобата, а тя се решава след това от инспектор, който прави справка в електронната система за поредност на наказанието и отнети до момента контролни точки,без да гледа или търси КТ . В обобщение на горното - КТ не е никакъв стабилен документ, защото нарушителите не се вълнуватот него, а от наличие на СУМПС!
Тема : Oпростяване на данъчните документи за наемодатели
asene 20 януари 2014 г. 10:32:38 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Считам, че по темата "Oпростяване на данъчните документи за наемодатели" може да се направят определени стъпки от НАП. Не само за наемодатели, но за всички български данъкоплатци би било голямо облекчение да се даде възможност на физически лица да подават декларациите си чрез ПИК, издаден от НАП. Друга възможност е НАП да направи свои регистри за представени при предни декларации нотариално заверени пълномощни и копия от протоколи на ТЕЛК и да не се налага хората да ги представят при всяко следващо посещение или подаване на декларация. Друга възможност е да се предвиди възможността, чрез законодателни промени да се приемат "вътрешни пълномощни", подписани пред инспектор от НАП и важащи само пред НАП. Би могло да се приемат декларации от физ. лица, в който и да е офис на НАП/например сектор Деловодство/ и след това да се предават с вътрешна поща до съответния офис по постоянен адрес. Поздрави, Явор Метин