Днес обществото решава

Тема : Иновативни проект по плана за възстановяване
ecowatt 21 юли 2021 г. 14:11:53 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2

Регистриран на: 20.7.2021 г.
Новите газови мощности в енергетиката, предвидени в Националния план за възстановяване на служебното правителство, неминуемо ще повишат цените на тока, защото ще внасяме газ за горенето им. Същевременно десетки хиляди миньори, и свързани с тях, ще останат без работа. Новите газови мощности са и в пълна противоположност на зелената политика на ЕС, защото няма да се намали въглеродния диоксид от комините им. Природният газ, биометан и подобни са въглеродни горива, които горят с кислорода от въздуха и отделят също въглероден диоксид, в същите количества, санкциите за който непрекъснато се увеличават. Затова е изгодно сега да не се закриват мините, защото те копаят местни и нескъпи въглища за сегашните ТЕЦ, а глобите за СО2 няма да се увеличат. Но това не е радикално решение. Алтернативата в националния план е развитие на понтонни ВЕЦ по Дунав и особено на вятърната енергетика по планинските била и в черноморския шелф. Както и с подмяната на съществуващите маломощни стари ветротурбини с много по-големи – с единични мощности 5 MW и повече. Необходимата енергоакумулация, вместо с вносни акумулатори, е по-евтино да става в помпено-акумулиращи ВЕЦ, включително и чрез вече построеното разширение на ПАВЕЦ “Чаира” с язовир Яденица. Енергоакумулацията да става и с множество модулни преносими литиеви акумулатори за електрическите коли, които да могат да се презареждат в домашни условия. Предвиденото саниране фасадите на сградите е доказано неефективно, защото сградите изстиват (затоплят се) много повече през стъклата на прозорците. Затова евтино масово решение са сваляеми прозрачни топло изолационни прозоречни пана, които да може и всеки сам да си постави с магнитно или друго прилепване към рамките на дограмите. Необходимата комуникационна инфраструктура за енергетиката, електрическия транспорт и друга дигитализация да се изгради по оптически "гръбнак" по магистралите, по които да се монтират фотоволтаици, включително и като ветро-снего защитни стени. Същият подход да се приложи и за ж.п. трасетата. Алтернативният Национален енергиен план за възстановяване, без изхвърляне на СО2 в атмосферата, е на следващото видео: https://www.youtube.com/watch?v=x1DjcU_Ifxw&t=5s
Тема : Иновативни проект по плана за възстановяване
ecowatt 20 юли 2021 г. 20:19:59 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 2

Регистриран на: 20.7.2021 г.
Характерно за плана е максималното използване на наличната инфраструктура, релефните и водните дадености, за да се постигне бърза реализация на природосъобразните инвестиции с максимална рентабилност. Това става с уплътняване и надграждане наличната енергийна и пътна инфраструктура с иновативна ВЕИ енергетика, интегриран електротранспорт в интелигентна енергийна - телеком система и помпена енергоакумулация. Основните направления на плана включват редица български иновации, които са световни новости, съгласно официалните становища на Патентното ведомство, които може да видите на 2021-2023bg.eu План на представянето вижте на https://www.youtube.com/watch?v=ZqpJD-KQAxc Основните направление на плана са резюмиране на 2021-2023bg.eu/Basic.png Видеорезюме на надграждането на съществуващата инфраструктура със "зелена енергетика" вижте на https://www.youtube.com/watch?v=x1DjcU_Ifxw&t=9s Поздрави Георги Тончев 0876403727