Днес обществото решава

Национален план за възстановяване и устойчивост Ново мнение
milieva 22 юли 2021 г. 13:31:57 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 22.7.2021 г.
Защо е премахнат проектът за изграждане на канализация в Панчарево и Кремиковци? За сметка на какво?
rocket 24 юли 2021 г. 00:45:18 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Чудя се дали например в НПВУ не би могла да намери място подобна инициатива: 1. Обсобяване на центраизирано място за съхранение в специализиран електронен формат (в СУБД) и публичен достъп до тях на актуални маршрутни разписания на всички превозвачи, извършващи междуселишен автобусен превоз на пътници. 2. Малка реформа в законодателството вменявща задължения на превозвачите, осъшествяащи междуселищен превоз на пътници да убликуват своевременно своите актуални маршрутни разписания 3. Изграждане на прост (на първо време) потребителски портал, разширяващ системата по т. 1 със софтуер, който може да маршрутизира желано пътуване от т. А до т. Б, а и вероятно много бъдещи подобрения и разширения (ГИС връзка с частни системи за резервации и електронни разплашания и др.). Това ще даде възможност за по-разционално използване на обществения транспорт, от което: 1. Превозвашите ще имат полза и биха могли да инвестират в модернизиране на подвижния състав 2. Ще се намали използването на лични превозни средства, а от там и емисиите. Образно казано - цялата актуална информация (но не и всяка СУБД), заедно с клюовата част от софтуера за маршрутизиране, са съизмерими по обем с паметта на малко по-висок клас смартфон. Поздрави!
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:53:32 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българ
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:54:13 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българ
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:57:40 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българска Асансьорна Асоциация (БАА) настоява асансьорите да бъдат включени, като задължителна мярка при санирането на жилищни и административни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ето и част от нашите аргументи и моля да се запознаете с по-подробната информация на bla.bg/?page_id=861. Модерните асансьори консумират с около 90% по-малко електроенергия спрямо съществуващите в стария сграден фонд на България. Новите асансьори могат да бъдат оборудвани с иновативни регенеративни системи, които да връщат електроенергия в електроразпределителна инсталация на сградата или в електроразпределителната мрежа или в батерии, т. е. асансьорите могат не само да са енергоспестяващи, но и да произвеждат електрическа енергия!
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:58:59 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
При новите асансьори се прилага стандарта VDI 4707 ISO 25745. VDI 4707 е специфичен стандарт за асансьори, основан от енергийната класификация на битовите уреди и разработен от независима асоциация на немски инженери. ISO 25745 е неговият еквивалентен европейски стандарт. Целта му е да установи и осигури прозрачно представяне на оценката и класификацията на изискванията за мощност и консумацията на асансьори съгласно стандартните критерии. Това се основава на изчисление на потребността и потреблението. Стандартът определя 7 класа консумация, които варират от A до G по отношение на енергийните характеристики на асансьора, като A е най-ефективната система. Новите асансьори постигат енергиен клас А чрез новите технологични решения за енергийна ефективност получена от безредукторни машини, регенеративни системи, автоматично LED осветление в кабината и в шахтата и „Standby mode” (автоматично изключване на целия асансьор, когато не се използва). Асансьорите претърпяха безпрецедентно технологично развитие през последните 15 години. Основна движеща сила за тези промени бяха изискванията за понижаване на вредните емисии, налагани от ЕС и от световните спогодби за глобално намаляване на парниковия ефект от човешката дейност. Нашата индустрия се революционизира през този период и новите асансьори са щадящи за околната среда при ползването им, но и при тяхната поддръжка и дори производство.
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:59:33 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Огромната стъпка към промяната беше чрез масовото използване на машини, (задвижващи механизми), които са безредукторни, т. е. консумират няколко пъти по-малко електроенергия от използваните до началото на този век. В определени моменти при работата на асансьора (празен, движещ се нагоре и с пълен товар надолу) безредукторните асансьори не консумират каквато и да е енергия. Консумацията се определя от товара и посоката не движение – не както при масовите асансьори до около 2010 г., които харчат постоянно в пъти повече енергия. Други важни фактори са LED осветленията, които се поставят в кабините и в шахтите на новите асансьори; автоматичното гасене на осветлението в кабината, както и функция, при която всеки консуматор на енергия по асансьора се изключва автоматично; и разбира се – регенеративните системи, които захранват сградната инсталация или електроразпределителното дружество с произведена от асансьора енергия. В безредукторните машини няма загуба на енергия, (както при масовите от миналото редукторни); няма триене и съответно не се използва натоварващо околната среда смазочно масло; машините не подлежат на амортизация и ремонти, което изключва нуждата от постоянно натоварващо природата производство на резервни части и съкращава огромни количества вредни емисии чрез отпадането на транспорта на такива материали. Същото важи и за осветителните тела, които сега са LED и подлежат на поне десетократно по-редки подмени.
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:00:53 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
България е една от водещите страни в света по брой асансьори в експлоатация от глава на населението – около 17 асансьора на хиляда човека. За сравнение световен лидер по този показател е Испания с приблизително 20 асансьора на хиляда човека, а в Германия са около 8 асансьора на хиляда. Около 80% от асансьорите в България обаче са на повече от 30 години, докато в Германия средната възраст на всички асансьори е около 30 г. Огромен проблем за българските стари асансьори е, че са продукт на отдавна затворения държавен завод и днес за тях не се произвеждат оригинални резервни части. Освен, че това води до плачевното им техническо състояние, се налагат постоянни „ремонти“ с компоненти, които не са специфично произведени за тях и са съответно с кратка издръжливост, което води след себе си до последващи подмени на същите компоненти. Всичко това е свързано с постоянно ненужно натоварващо природата производство, вредни емисии за транспорт и постоянни пътувания на техници. Подмяната на старите амортизирани асансьори с такива, които консумират около 90% по-малко електроенергия и дори произвеждат такава и нямат нужда от постоянни доставки на резервни части, ще има огромен страничен ефект върху карбоновия отпечатък. Допълнителен страничен резултат ще бъде многократното покачване на ефективността на сервизните техници в нашия бранш, които масово ще добият квалификация и умения в най-модерните технологии, което от своя страна ще направи професията атрактивна за младите хора. Моля не забравяйте, че в момента има цели градове в България, в които всички асансьорни техници отказаха да подържат съществуващите стари асансьори, защото са в неспасяемо техническо състояние. Европейската комисия (ЕК) е създала специален стандарт, описващ 74-те риска за живота и здравето на хората, налични при старите асансьори в Европейския съюз и начините за тяхното отстраняване – БДС-EN 81-80:2005, като в новата му версия БДС-EN 81-80:2019, констатираните рисковете при старите асансьори са още повече и съответно са предвидени допълнителни мерки за сигурност, опазващи живота на хората. Поетапната подмяна на асансьорите с енергоспестяващи, ще отстрани този огромен проблем в амортизирания ни асансьорен парк.
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:01:27 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Настояваме асансьорите да бъдат включвани в Националния план за възстановяване и устойчивост, като мярка, която доказано допринася значително за понижаване на карбоновия отпечатък, за модернизация на страната ни и повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни. Нека да докажем на скептиците, че новите програми няма да бъдат „компромисни“, изпълнени с пропуски, няма да се допускат стари грешки, че ще бъдат постигани най-високи европейски стандарти и че България може да се превърне в технологичен и икономически лидер в сърцето на Европа. Също така моля да разгледате разработения изцяло от нас Проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите чрез саниране – bla.bg/?page_id=861. Убедени сме, че България не трябва да разчита единствено на европейско финансиране и че е настъпил моментът да се обновява и модернизира със собствени усилия. Моля обърнете внимание, че според нашия Проект е възможно санирането да се финансира чрез спестените разходи за енергия, а не чрез допълнителен бюджетен или собствен финансов ресурс. Настоящият План за възстановяване и устойчивост трябва да включи асансьорите като задължителна мярка при санирането, както и санирането да постига минимален енергиен клас А или B (латинско) и да служи за пример за изплащане на модернизацията чрез спестената енергия, след което в следващите години за собствениците на имоти да последват множество програми със задължителен характер.
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:04:00 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Последните 5 "коментара" са един свързан текст, който явно беше невъзможно да бъде публикуван, като един коментар.
kostov@new-s.net 28 юли 2021 г. 09:09:18 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 13.10.2015 г.
Електрическата мобилност е с голям потенциал, но в българския план за възстановяване и устойчивост, електрическата мобилност присъства с мижаво предложение за 27 зарядни станции за масов градски транспорт. За сравнение, Чехия ще инвестира 1,1 млрд. евро в устойчива мобилност, насърчавайки развитието на над 4500 електрически зарядни станции и финансирайки над 5000 автомобила с ниски емисии за публичния и бизнес сектора. Браншовата организация за електрическа мобилност. Браншовата организация за електрическа мобилност предлага адекватно включване в плана на електромобилността, с параметри близки до тези на Чехия.
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:16:37 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Коригиран коментар от Българска Асансьорна Асоциация: Б
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:17:11 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българска Асансьорна Асоциация (БАА) настоява модернизирането на асансьорите да бъде включено, като мярка както при подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и при подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд. Модерните асансьори консумират с около 90% по-малко електроенергия спрямо съществуващите в стария сграден фонд на България. Новите асансьори трябва да бъдат оборудвани с иновативни регенеративни системи, които да връщат електроенергия в електроразпределителна инсталация на сградата или в електроразпределителната мрежа или в батерии, т. е. асансьорите ще бъдат не само енергоспестяващи, но и ще произвеждат електрическа енергия. При обновяването на асансьорите да се прилагат стандартите БДС ISO 25745. -специфичен стандарт за асансьори, основан от енергийната класификация на битовите уреди. Целта му е да установи и осигури прозрачно представяне на оценката и класификацията на изискванията за мощност и консумацията на асансьори съгласно стандартните критерии. Това се основава на изчисление на потребността и потреблението. Стандартът определя 7 класа консумация, които варират от A до G по отношение на енергийните характеристики на асансьора, като A е най-ефективната система. Модерните асансьори достигат висок енергиен клас чрез иновативни технологични решения за енергийна ефективност получени от: - безредукторни машини(консумират няколко пъти по-малко електроенергия от използваните до началото на този век, поради липсата на загуба на енергия, триене и натоварващо околната среда смазочно масло; машините не подлежат на амортизация и ремонти, което изключва нуждата от постоянно натоварващо природата производство на резервни части и съкращава огромни количества вредни емисии чрез отпадането на транспорта на такива материали.), - регенеративни системи, които захранват сградната инсталация или електроразпределителното дружество с произведена от асансьора енергия. - автоматично гасене на осветлението в кабината - LED осветление в кабината и в шахтата (десетократно по-редки подмени ) - „Standby mode” (автоматично изключване на целия асансьор, когато не се използва).
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:19:17 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
С модернизацията на асансьорите се понижават вредните емисии, основно изискване на ЕС и световните спогодби за глобално намаляване на парниковия ефект от човешката дейност. Новите асансьорни системи са щадящи за околната среда не само при ползването им, но и при тяхната поддръжка и дори производство. България е една от водещите страни в света по брой асансьори в експлоатация от глава на населението – около 17/10000. 80% от асансьорите в България обаче са на повече от 30 години и са произведени от вече затворения държавен завод, съответно липсват оригинални резервни части. Освен, че това води до плачевното им техническо състояние, се налагат постоянни „ремонти“ с компоненти, които не са специфично произведени за тях и са съответно с кратка издръжливост. Това води след себе си до последващи подмени на същите компоненти- ненужно натоварващо природата производство, вредни емисии за транспорт и постоянни пътувания на техници. Иновативните асансьорни системи намаляват консумацията на електроенергия с около 90%, и благоприятстват намаляването на карбоновия отпечатък.
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:19:32 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Допълнителен социален ефект ще бъде многократното покачване на ефективността на сервизните техници в асансьорния бранш, които масово ще добият квалификация и умения в най-модерните технологии, което от своя страна ще направи професията атрактивна за младите хора. Европейската комисия (ЕК) е създала специален стандарт, описващ 74-те риска за живота и здравето на хората, налични при старите асансьори в Европейския съюз и начините за тяхното отстраняване – БДС-EN 81-80:2005, като в новата му версия БДС-EN 81-80:2019, констатираните рисковете при старите асансьори са още повече и съответно са предвидени допълнителни мерки за сигурност, опазващи живота на хората. Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. е изработена съгласно Директива ЕС 844/2018 г Съгласно Член 2, точка 3: „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вградено осветление, сградна автоматизация и управление, производство на електроенергия на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част отсграда;“ точка„3а.: „сградна система за автоматизация и управление“ означава система, която обхваща всички продукти, софтуер иинженерни услуги, които могат да поддържат енергийно ефективно, икономично и безопасно функциониране на техническите сградни инсталации чрез автоматично управление и улесняване на ръчното управление на тези технически сградни инсталации;“ Включването на енергийното обновяване на асансьорите в Националния план за възстановяване и устойчивост, освен че ще намали негативното влияние върху околната среда и ще подпомогне зеленият преход , ще осигури безопасно функциониране на асансьорите чрез иновативни технологии, ще създаде нови работни места , ще стимулира икономическият растеж в бранша и ще има мащабен социална ефект намалявайки разходите за асансьор с до 90%.
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:21:18 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Последните 4 "мнения" са един свързан текст, който отново беше невъзможно да бъде публикуван, като един коментар.
grainis 05 януари 2022 г. 10:52:48 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 17.12.2019 г.
Догодина стартираме в ИЗ Божурище първата в света пилотна Вертикална Многоетажна Аеропонна Ферма- vertikalna-ferma.alle.bg , 50м висока, върху 2дка площ, за оранжерийно производство върху рафтове, на над 5000 тона на ден Карбон-Неутрална, Бързорастяща (един метър на ден) Бамбукова Биомаса (SGBB)-bamboo-biomass.alle.bg, която ще консумира стотици тонове СО2 дневно, ще може да се изгаря директно в пещите на ТЕЦ-овете - horti-energy.alle.bg със същата калоричност като Лигнита (20MJ/kg), и на Себестойност, близка до НУЛА - nula-energia.alle.bg , да се продава за Износ- €70/тон и/или да се преработва в редица чисти Биогорива като Биогаз , Биоетанол , Биометан- и Зелен Био-Водород от него , Органично Горивно Олио плюс БиоДизел - biodizel.alle.bg , Пелети , Брикети , и в редица стерилно-чисти Храни , Фуражи , Протеини , Масла, Захари, Пулпове, Влакна, Торове, Биополимери, Опаковки , СО2-Складиращи (CCUS) Ламинатни Панели и Профили, и много други извънредно търсени на пазара продукти - една цяла нова Многомилиардна Бамбукова Икономика- bamboo-economy.alle.bg. 50 такива В-Ферми ще спрат изцяло вноса на Руски газ и др. горива, ще стартират Експорт за стотици милиарди , ще разкрият десетки хиляди нови работни места, ще върнат емигрантите и ще наредят България сред най-богатите страни в света до 2030 г. - bg-razvitie.alle.bg .
Desislav 15 януари 2022 г. 18:43:53 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 15.1.2022 г.
Виждали ли сте колоните тирове, преминаващи транзитно от Турция в посока Западна Европа? Виждали ли сте катастрофите, смлените мантинели, деформираните пътища, дима, който отделят и опашките, които се образуват след тях по проходите?... Предлагам в Националния план за възстановяване и устойчивост да се включи изграждането на няколко нови транзитни трасета за железопътен електрифициран транспорт, по които камионите, качени самостоятелно на влакови композиции, транзитно да преминават страната. По този начин ще се осигури икономичен, безопасен и бърз транспорт на товарите, ще се облекчи трафика по пътищата и намали замърсяването на природата.