Днес обществото решава

Национален план за възстановяване и устойчивост Ново мнение
milieva 22 юли 2021 г. 13:31:57 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 22.7.2021 г.
Защо е премахнат проектът за изграждане на канализация в Панчарево и Кремиковци? За сметка на какво?
rocket 24 юли 2021 г. 00:45:18 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Чудя се дали например в НПВУ не би могла да намери място подобна инициатива: 1. Обсобяване на центраизирано място за съхранение в специализиран електронен формат (в СУБД) и публичен достъп до тях на актуални маршрутни разписания на всички превозвачи, извършващи междуселишен автобусен превоз на пътници. 2. Малка реформа в законодателството вменявща задължения на превозвачите, осъшествяащи междуселищен превоз на пътници да убликуват своевременно своите актуални маршрутни разписания 3. Изграждане на прост (на първо време) потребителски портал, разширяващ системата по т. 1 със софтуер, който може да маршрутизира желано пътуване от т. А до т. Б, а и вероятно много бъдещи подобрения и разширения (ГИС връзка с частни системи за резервации и електронни разплашания и др.). Това ще даде възможност за по-разционално използване на обществения транспорт, от което: 1. Превозвашите ще имат полза и биха могли да инвестират в модернизиране на подвижния състав 2. Ще се намали използването на лични превозни средства, а от там и емисиите. Образно казано - цялата актуална информация (но не и всяка СУБД), заедно с клюовата част от софтуера за маршрутизиране, са съизмерими по обем с паметта на малко по-висок клас смартфон. Поздрави!