Днес обществото решава

Заглавие на темата Ново мнение
singreflex 07 ноември 2015 г. 12:00:20 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 7.11.2015 г.
Не. И представянето и предварителнот обсъждане често са проведени лошо, което води и до създаване на лоши текстове и необходимост после да се налага или дообясняване или отказ от вече обявени намерения. Възникването в Мрежата на спонтанни явления от типа на страницата "Мозъчна Атака"във Фейсбук не е случайно и отразява желанието ни за добронамерено и полезно гражданско участие в генерираането на полезни идеи. При цялото ми искрено уважение към хората, наели се с нелеката задача по нормотворчество и управление на страната, не мога да се споделя впечатланията за лоша работа, когато тя е налице. Приятел е този, който ти казва грешките, това е ясно, надявам се... Предложените промени в Закона за управление на етажната собстменост са то най-видимите примери за МНОГО ЛОША работа на авторите. самата идея да са забрани само на част от хората нещо, досега позволявано на всички е безумна! Но тя съдържа и още по-безумни компоненти: 1. Санирането или поне топлоизолирането е известно на всички средство за намаляване на разходи. Първи го осъществиха хората, които имаха материалните възможности за това. Мярката ще засегне най-бедните ох хората, живеещи в градовете . Дори да намерят възможност за намаляване на разходите си за отопление, от сега законът им забранява това и им вменява да плащат повече от останалите! 2. Изискването да се допуска саниране само при общо съгласие съдържа цели два нонсенса! Единият е, че при различни и дори противоположгни интереси ще се търси общо съгласие. Трябваше да бъде забелязано, че дори по съществуващите европейски програми, позволяващи общо саниране, най-големите трудности се предизвикаха от несъгласието за кандидатстване на хората с вече топлоизолирани жилища, които не искаха нарушаване на комфорта с нови строителни дейности и блокираха намеренията на съседите си, това беше и е масово явление!!! Това несъобразяване на овторите води до втория нонсенс - консервира се по-грозно състояние на фасадите от възможното!!! При актуалното положение на нещата ( странно е, че никой от авторите не го е забелязал!!!) и сега фасадите на жилищните сгради са "нашарени" от топлоизолирани жилища, които по-красиви или поне по-приемливи на вид от обработените. Новата промяна ще консервира това положение - по-грозните части от фасадата ще трябва да останат такива! Практическият ефект от промяната ще е, че нови общи съгласия ще са рядкост, а ще останат в този си вид най-"нашарените" от фасадите!!!