Днес обществото решава

Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС? Ново мнение
asene 29 септември 2015 г. 23:07:08 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 2
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4 виж всички

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Не считате ли, че е време да се премахнат контролните талони към СУМПС? Това е отживял документ, за който всеки водач трябва да плати такса 2 лв. + евентуални банкови разноски и не представлява нищо смислено във века на електронизацията. Ако даден водач е заснет с камера, то не му се изисква КТ, а директно му се изпраща снимката, ако е наказан с глоба по фиш пак не му се отнема талона, само ако има акт трябва да ходи всеки месец до КАТ, но дори и да е без КТ при нарушение в акта се описва негов личен документ, не само данни от КТ. Ако водач се движи без КТ, само с акт, не полицаят, който ти съставя акта определя глобата, а тя се решава след това от инспектор, който прави справка в електронната система за поредност на наказанието и отнети до момента контролни точки,без да гледа или търси КТ . В обобщение на горното - КТ не е никакъв стабилен документ, защото нарушителите не се вълнуватот него, а от наличие на СУМПС!
The Boss 30 септември 2015 г. 11:24:34 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3 виж всички

Регистриран на: 30.11.2010 г.
Не само това. т. нар. СУМПС може да бъде единственият документ за самоличност. Който не е шофьор ще си извади лична карта и така...
joro112 19 юни 2017 г. 23:28:52 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 12 виж всички

Регистриран на: 18.4.2011 г.
В съответствие с директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и два български закона е забранено служители да искат копия на документи намиращи се при тях или са издадени от друг орган.Въпреки предвидената глоба за служителя 5000лв. и системните нарушения на служителите няма наказани. Не е същото , когато става въпрос за данъкоплатци? При електронно правителство е достатъчно представяне на лична карта или отпечатък за да излезе цялото досие на проверявания.
Roby6 01 март 2018 г. 15:25:56 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3 виж всички

Регистриран на: 1.3.2018 г.
Разбира се че КТ на хартиен носител е излишен. При положение че всеки има електронно досие и при достигане на минимума точки се отнема СУМПС. КТ е отживелица от минал век.
joro112 04 октомври 2018 г. 19:46:41 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 12 виж всички

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Директива на ЕС, Закон за дейностите по предоставяне на услуги и Закон за ограничение на администрацията и административното регулиране върху стопанските дейности забраняват на служителите да искат от гражданите документи издадени от друг държавен орган, намиращ се при тях или от самите тях. Така избягват фалшификациите на документи, документните измами. Предвидена е глоба от 5000-10 000 лева за служителя нарушител , но не е наложена на никой? Гарван, гарвану око не вади!