Карта на сайта

404

В тази секция държавните институции имат възможността да публикуват за обществено обсъждане проектите на нормативни актове и стратегически документи. Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и ще публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации.

Обществени консултации

В тази секция държавните институции имат възможността да публикуват за обществено обсъждане проектите на нормативни актове и стратегически документи. Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и ще публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации. Всички заинтересовани страни ще имат възможността да получат предварителна информация за планираните промени и да дадат своя глас за усъвършенстване на законодателството и политиките.

Стратегически документи

В тази секция сме представили информация за всички стратегически документи на централно ниво, както и за основните на областно и общинско ниво в Република България. Вие разполагате с цялата налична информация за одобрените политики.

Публикации

Тази секция е полезна и дава възможност от възползване от чуждия опит и богати бази данни. Институциите на Република България имат възможността да запознаят обществеността с публикации и анализи по темите, засегнати в Портала.

Новини

В тази секция ще бъдат публикувани новини.

Партньорство за открито управление

Партньорство за открито управление

Днес обществото решава

В дискусионния форум се дава възможност за организиране на дебати по важни за обществото теми. Чрез коментарите ще се стремим да насърчим свободното споделяне на реакции и гледни точки по различни теми.

Полезни връзки

Полезни връзки

Условия за ползване

Условия за ползване

Контакт

Контакт