Контакт

Порталът за обществени консултации се управлява от
администрацията на Министерския съвет.

Администратори на портала са:

Модератори по министерства са:

 • Мария Колева

  • Агенция за ядрено регулиране
  • 02/ 940 69 23
  • m.koleva@bnra.bg
 • Деница Петкова

 • Анастасия Петканова

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 48 06
  • apetkanova.12@mvr.bg
 • Биляна Стойкова

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 26 82
  • BAStoykova@mvr.bg
 • Николай Нанков

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 44 62
  • nnankov.60@mvr.bg
 • Петър Тошков

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/982 45 19
  • pstoshkov@mvr.bg
 • Юлия Мирчева

 • Борис Първанов

 • Диана Генадиева

 • Златина Танева

 • Мариана Фрехат

 • Димитър Христов

 • Александър Ангелов

 • Евстатий Евстатиев

 • Виолета Нешовска

 • Димитър Чилибонски

 • Илиана Велева

 • Милка Андреева

 • Донка Нейкова

 • Людмила Харизанова

 • Сейхан Люманов

 • Росица Янчева

  • Министерство на образованието и науката
  • 02/ 921 76 37
  • r.iancheva@mon.bg
 • Борислава Лазарова-Капитанова

  • Министерство на образованието и науката
  • 02/ 921 74 27
  • b.lazarova@mon.bg
 • Христо Стоев

 • Димитър Димитров

  • Министерство на отбраната
  • 02/922 03 09
  • ddimitrov@mod.bg
 • Илияна Благоева-Копчева

 • Сашка Андрекова

 • Силвия Соколова

 • Диана Николова

  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 02/ 940 54 30
  • dnickolova@mrrb.government.bg
 • Здравко Бешенджиев

 • Костадин Вардев

  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 02/ 940 96 20
  • kvardev@mtitc.government.bg
 • Елка Гергинова

 • Росица Колева

 • Галя Генева

 • Мариана Узунова

 • Александра Мешкова

 • Цветелина Цветанова

 • Лиана Битракова

 • Мариета Цанова

 • Венета Манова

  • Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • +359 88 8570228
  • VManova@sars.gov.bg
 • Ралица Василева

  • Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • 0882554392
  • rvasileva@sars.gov.bg
 • Милена Галева

  • Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
  • 02/ 921 02 31
  • m.galeva@statereserve.bg
 • Силвия Колева

  • Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
  • 02/ 921 02 82
  • s.koleva@statereserve.bg
 • Васил Певичаров

 • Златина Бучкова

 • Росица Георгиева

  • Държавна агенция "Електронно управление"
  • 02/ 949 2124
  • rggeorgieva@e-gov.bg
 • Модератор 1

  • Държавна агенция "Национална сигурност"
  • 02/ 8147095 (пресцентър)
  • mod-dans01@dans.bg
 • Модератор 2

  • Държавна агенция "Национална сигурност"
  • 02/ 8147095 (пресцентър)
  • mod-dans02@dans.bg
 • Модератор

  • Държавна агенция "Разузнаване"
  • 02/ 986 27 03
  • office@dar.bg
 • Деянова

  • Държавна агенция "Технически операции"
  • 02/ 982 33 63
  • protokol@dato.bg
 • Мария Коджабашийска

 • Цветомир Велинов

 • Вася Филипова

 • Камелия Николова

 • Радостина Стоева

 • Владимир Вълчев

  • Държавна комисия по сигурността на информацията
  • 02/ 933 36 62
  • dksi@government.bg
 • Надежда Вачева

  • Държавна комисия по сигурността на информацията
  • 02/ 933 36 64
  • dksi@government.bg
 • Десислава Манчева-Веселинова

  • Национален статистически институт
  • 02/ 985 77 00
  • dmancheva@nsi.bg
 • Магделина Величкова

  • Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
  • 8953 157
  • magdelina.velichkova@ncpr.bg
 • Цветелина Цачева

  • Национален статистически институт
  • 02/ 985 76 13
  • tstsacheva@nsi.bg
 • Тихомир Василев

  • Комисия за енергийно и водно регулиране
  • 02/ 988 87 34
  • tvassilev@dker.bg
 • Катя Неновска

  • Комисия за защита на личните данни
  • 02/ 915 35 89
  • knenovska@cpdp.bg
 • Димитър Димитров

  • Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/
  • 088/ 269 90 35
  • d.vilhemov@ciaf.government.bg
 • Елеонора Владимирова

  • Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/
  • 088/ 269 90 02
  • e.vladimirova@ciaf.government.bg
 • Даряна Коцева

  • Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
  • 0896807702
  • d.kotzeva@cposa.bg
 • Димитър Бонев

  • Комисия за регулиране на съобщенията
  • 02/949 27 99
  • dbonev@crc.bg
 • Маринела Георгиева

  • Комисия за регулиране на съобщенията
  • 02/ 949 29 80
  • dbonev@crc.bg
 • Златил Чолаков

  • Комисия за защита на конкуренцията
  • 02/ 9356 132
  • zcholakov@cpc.bg

Свържете се с нас