2.6.2017 г.

Началникът на политическия кабинет на министър-председателя ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Съгласно Решение №12 от Протокол №23 от заседанието на Министерския съвет на 25 май 2017 г., началникът на политическия кабинет на министър-председателя ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”.

назад