27.7.2015 г.

Независимо проучване относно Втория план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Проучването се отнася към Втория план за действие на Република България (юли 2014 – юни 2016) по инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) http://www.opengovpartnership.org.
Планът е съставен от широк кръг ангажименти, чиято цел е да увеличат прозрачността и отчетността на управлението, и гражданското участие в него.
Проучването има за цел да събере мненията на всички интересуващи се от тези теми (граждани, организации, държавни органи и др.) и да ги отрази в доклада на Независимия механизъм за оценка към Партньорство за открито управление.
 
Ако желаете да изпратите коментар или становище по българския Втори план за действие (юли 2014 – юни 2016) по ПОУ в различна (свободна) форма, може да ги адресирате към независимия изследовател по инициативата за България Стефан Ангелов – stephan.anguelov@gmail.com.
Линк към проучването:

 

назад