9.7.2015 г.

График за извършване на междинна самооценка и публикуване на доклад от самооценката на изпълнението на ангажиментите на България, предвидени във Втория план за действие по инициативата “Партньорство за открито управление”

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Графикът за извършване на междинна самооценка на изпълнението на Втория план за действие на България по инициативата "Партньорство за открито управление" дава възможност на всички участници в процеса да се запознаят със своята роля в процеса на самооценка и да планират своето участие в нея. 

назад