27.3.2012 г.

Становища и предложения

Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Получени са становища и предложения относно Плана за действие на Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"

назад