9.3.2012 г.

Създадена е страница във Facebook

Обществени консултации

Създадена е страница във Facebook, на която също можете да направите Вашите предложения за Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление". Тук се намира страницата във Facebook.

 

 

назад