11.9.2023 г.

България се включи в годишната среща на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ в Талин

Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"

 

Две хиляди участници от 75 страни се включиха в годишната среща на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ в естонската столица Талин на 6 и 7 септември. България, която е член на инициативата вече 10 години, също имаше свои представители ат администрацията и от неправителствения сектор.

Над 100 тематични сесии, кръгли маси, дискусии и презентации бяха включени в дневния ред, събитието бе открито от естонския министър-председател, участниците бяха приветствани от държавния секретар на САЩ и от украинския министър-председател. Представители на правителства, администрации и граждански организации разговаряха за отвореното управление като гаранция за демокрацията, инструмент за включване на гражданите с тяхната уникална експертиза в управлението, възможност за обмен на иновативни идеи и практики за усъвършенстване на обществото.

В рамките на форума бе проведена работна среща, посветена на хода на изпълнението на Четвъртия национален план за действие на България, включващ 14 мерки в тематичните области на инициативата – прозрачност и достъп до информация, почтено управление и борба с корупцията, отворени данни, гражданско участие. На срещата бе споделена актуална информация за напредъка по отделните мерки, за избора на вицепремиера Мария Габриел за национален координатор по „Партньорство за открито управление“ и предстоящото свикване на Съвета за координация, за възможностите екипът на инициативата да подпомогне изготвянето на Концепция за открито управление, една от мерките в националния план.

 

назад