21.7.2022 г.

Правителството прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, вицепремиерът Калина Константинова ще ръководи Съвета за координация на изпълнението

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова ще отговаря за координацията и участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление" и реализацията на Четвъртия национален план за действие, приет от правителството днес. 11 неправителствени организации са включени в одобрения 19-членен състав на Съвета за координация на участието на България в „Партньорство за открито управление".
 
„Партньорството за открито управление" е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.
 
 България членува в международната инициатива от 10 години. За първи път разработването плана за действие бе осъществено чрез съвместни тематични дискусии на предлагащите мерки заинтересовани страни - държавни институции и неправителствени организации, с цел гарантиране на реално партньорство при изпълнението на мерките. От постъпилите 38 предложения бяха дискутирани 18, в Четвъртия национален план залегнаха 14 от тях, които преминаха и процедура на обществено обсъждане.
 
Тематичните области на Плана са „Прозрачност и достъп до информация", „Почтено управление и борба с корупцията", „Отворени данни" и „Гражданско участие". Сред одобрените мерки са създаване на Концептуална рамка за открито управление, изработване на предложения за промени в Закона за прякото гражданско участие в държавната власт и местното самоуправление, подобряване на режима на доброволчеството, засилване на участието на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на постъпили в Комисията за;защита на потребителите жалби.
 
За реализирането на Четвъртия национален план „Партньорство за открито управление", с хоризонт до 31 декември 2024 г., министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията на Министерския съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското общество, Комисията за защита на потребителите и Националният инспекторат по образованието ще работят съвместно с фондациите „Програма Достъп до информация", „Медии 21", „Български център за нестопанско право", Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Национален младежки форум и други.

назад