13.9.2018 г.

Покана за участие в тематични дискусии за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

Уважаеми представители на граждански организации,

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ администрацията на Министерския съвет подготвя Четвъртия национален план за действие на България.

 

Процесът по подготовката на плана стартира през юни със събиране на предложения на мерки за включване в плана. В периода юни-август 2018 г. бяха получени 58 предложения за мерки от държавни институции и от граждански организации.

 

Предложенията са обособени в 9 тематични области. Предстои обсъждането им на две тематични работни срещи. Предвижда се по време на дискусиите инициаторите на предложенията да ги представят накратко и в рамките на последвалото обсъждане да се прецени дали предложението ще се включи като мярка в плана за действие.

 

Първата дискусия „От отворени данни към открито управление“ ще се проведа на 19 септември от 13:30 до 17:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Електронно управление“, „Електронно правосъдие“, „Отворени данни“ и „Цифров растеж“. Списъкът с предложенията  за мерки и техните инициатори е приложен към поканата.

 

Втората дискусия „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ ще се проведе на 21 септември от 9:30 до 14 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Гражданско участие“, „Достъп до информация“, „Почтено управление“, „Намаляване на административната тежест“ и „Открити градове“ . Списъкът с предложенията  за мерки и техните инициатори е приложен към поканата.

 

При интерес към областите и предложенията в тях, Ви каним да участвате в тематичните дискусии. Може да заявите участие и в двете дискусии чрез попълване на форма за участие, приложена към поканата и изпратена на Ралица Величкова на e-mail: r.velichkova@government.bg .

 

Заявяването на участие за дискусията на 19 септември От отворени данни към открито управление“ трябва да се извърши не по-късно от 17 септември  2018 г.

 

Заявяването на участие за дискусията на 21 септември  „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управлениетрябва да се извърши не по-късно от 19 септември  2018 г.

 

Поради спецификата на пропускателния режим в сградата на Министерски съвет, направени след посочените дати заявления за участие няма да бъдат взети под внимание.

 

В очакване да се видим на тематичните дискусии!

 

екип на „Инициативата партньорство за открито управление“

назад