3.7.2018 г.

Удължава се срокът за получаване на предложения от граждански организации за Четвъртия национален план за действие

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

Срокът за получаване на предложения от граждански организации за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ се удължава до 9 юли 2018 г.

 

Получените до този срок предложения, заедно с тези, инициирани от администрациите ще бъдат публикувани и впоследствие обсъдени на тематични дискусии.

 

Графикът за дискусиите ще бъде допълнително публикуван.

 

Предложенията следва да бъдат изпратени на електронен адрес: r.velichkova@government.bg  на вниманието на Ралица Величкова.

назад