5.3.2012 г.

Присъединяване към партньорството за открито управление: стъпки

Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"

Партньорство за открито управление е нова многостранна инициатива, чиято цел е да осигури конкретни ангажименти от страна на правителствата за стимулиране на откритост, овластяване на гражданите, борба срещу корупцията и овладяването на нови технологии за укрепване на управлението.

Правителствата, проявяващи интерс към участие в Партньорството за открито управление предприемат съответните стъпки.

назад