14.9.2017 г.

Обществено обсъждане на изпълнението на мерките от третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ се изпълнява третия национален план за действие на Република България с продължителност от 1.07.2016  до 30.06.2018 г.  Една година след стартирането на третия план за действие  се извърши междинна самооценка от администрацията за изпълнението на поетите с плана ангажименти. През периода юли – август 2017 г. се събра и обобщи информация от отговорните за изпълнението на мерките по плана институции.

Очакваме коментарите и препоръките на заинтересованите страни по отчетените мерки в срок до 28 септември 2017 г.

назад