12.7.2016 г.

Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Третият Национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018 г. е приет с Решение № 570 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г.

Преди приемането на плана беше обявен график за неговата подготовка и беше проведена онлайн обществена консултация на Портала за обществена консултации.

назад