27.1.2016 г.

График за изготвяне на Трети план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление” 2016 – 2018 г.

Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Графикът за изготвяне на Трети план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление” 2016 – 2018 г. има за цел да представи дейностите, които ще бъдат стартирани в процеса по изготвяне на третия план на страната.

Той обхваща периода януари - юли 2016 г. и съдържа три основни етапа и 17 дейности.

назад