12.9.2015 г.

Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 
С Решение № 503 от 03 юли 2015 г. Министерският съвет прое нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“.
 
В периода 27 май - 20 юни 2015 г. бяха проведи обществени консултации по предложенията.
 
 
 

 

назад