9.7.2015 г.

График за изпълнение на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Графикът за изпълнение на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по инициативата "Партньорство за открито управление", е инструмент, който цели да улесни водещите институции, както и всички заинтересовани страни при мониторинга и отчитането на напредъка по изпълнението.

назад