22.7.2014 г.

Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Мерките от Втория план за действие са разработени в съответствие с предложения на неправителствени и граждански организации в Република България, представителите на държавната администрация и препоръките в доклада за България, съгласно Независимия механизъм за оценка, както и насоките, дадени по време на регионалната среща за Европа на страните, участнички в инициативата „Партньорство за открито управление“, проведена през месец май 2014 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Планът е приет с Решение на Министерския съвет № 530 от 21 юли 2014 г.

назад