•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
9.7.2015 г.График за извършване на междинна самооценка и публикуване на доклад от самооценката на изпълнението на ангажиментите на България, предвидени във Втория план за действие по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
26.11.2014 г.Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
22.7.2014 г.Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
19.6.2014 г.Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
13.6.2014 г.Окончателен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Първия план за действие 2012-2013 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
2.4.2014 г.Независим механизъм за оценка България: Доклад 2012–13

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
30.1.2014 г.Министърът на регионалното развитие ще отговаря за координацията и участието на Република България в „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
28.11.2013 г.Партньорство за открито управление. Оценка за изпълнението на плана за действие.

Категория: Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
28.6.2012 г.Оперативен план

Категория: Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.3.2012 г.Становища и предложения

Категория: Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"